SNDRV  ABOUT   AGENDA    ARTICLES     IN DEVELOPMENT     HOLOLENS AUGMENTED REALITY     PAST    OTHER   DUTCH LANGUAGE       TALKS BIO ENGLISH:

With a university degree in computer science and my education at the Gerrit Rietveld art academy, my expertise is twofold. I have the skills to realise anything I imagine, and I like to use my imagination to work on innovative solutions. I'm fascinated by augmented reality, and with years of experience with various contexts, collaborations and purposes I have a clear picture on the potential of the technology now and in the future.

There's a lot going on in the field of AR, VR and AI. Business expectations are impressive, even though real-life use cases today are still very limited, technical and conceptual possibilities are endless, but there's also the doubts and worries about the impact on humankind when all these technologies converge in front of our eyes. Will that happen when Apple finally comes up with a design that makes AR wearables look cool? Instead of waiting for that moment, I've spend the past decade researching the use of Augmented Reality in many different contexts for many different purposes. First mobile AR, then Hololens AR. Doing this, I've been doing a lot of hands-on thinking about the future possibilities, but also I've been addressing future problems, for which I've been working on solutions.

BIO NL:

Augmented reality kunstenaar Sander Veenhof werkt al jaren aan projecten waarin de fysieke en de virtuele ruimte elkaar aanvullen én een wisselwerking aan gaan met lokaal aanwezige data en de lokaal aanwezige mens. Door over techniek na te denken voorbij de standaard mogelijkheden en door oog te hebben voor de sociale en maatschappelijke impact, haalt Veenhof met zijn projecten het onderzoek naar mogelijke toekomstscenarios naar het hier en nu. In zijn projecten ervaar je hands-on een beta versie van de wereld die ons te wachten staat. En eigenlijk leven we al in een semi-digitale wereld, die oneindige mogelijkheden biedt, zeker voor de experimentele tech-kunst wereld. Virtuele sculpturen, interactieve app-gebaseerde belevingen in de publieke ruimte. De benodigde hardware heeft iedereen op zak. Het volledig virtuele festival "Zo niet, dan toch" toonde aan hoe heel de wereld als canvas en als podium kan dienen. Deze ideaalwereld leek weer even ver weg door de groeiende populariteit van de Oculus Rift virtual reality bril die je vanuit je huiskamer de hele wereld laat beleven, maar met Google Cardboard op je hoofd wandel je weer gewoon buiten door een hybride werkelijkheid die nog 'immersiever' is dan met AR mogelijk was.