Preventief investeren


Fig. 1 - behorende bij certificaat nr. 1De volledige lijst certificaten wordt op 4 juni hier gepubliceerd, alsmede op de beurs te koop aangeboden.

Het hierboven omschreven concept zal door Sander Veenhof gedurende een periode van 10 jaar NIET gerealiseerd gaan worden, mits op de beurs het betreffende certificaat behorende bij dit concept wordt verkocht.

(Per certificaat geldt een afkoopsom/boeteclausule voor Sander Veenhof ter grootte van bedrag X dat ten goede komt aan de bezitter van het certificaat, in die gevallen waarin tóch een werk gemaakt werd, of moet worden gemaakt, dat valt binnen de omschreven specificaties.)


Rietveld naar de Beurs

Beurs van Berlage
Beursplein 1
Amsterdam

04.06 - 05.06.2006
12.00 - 18.00


Sander Veenhof