Hololens pilot Rijkswaterstaat

Wanneer gaat AR (augmented reality) toepasbaar zijn in de context waar Rijkswaterstaat mee te maken heeft? Blijven de apps een gimmick, of kan er sprake zijn van een toegevoegde waarde voor bepaalde processen of activiteiten? Gaat de komst van verbeterde AR brillen een rol spelen, en wat zijn eigenlijk de voor en nadelen t.o.v. AR met een smartphone of tablet app?

Om beter vat te krijgen op dergelijke vragen realiseerde ik in samenwerking met Rijkswaterstaat in juli een kleinschalige pilot om de mogelijkheden van de Microsoft Hololens AR bril hands-on te ervaren en te verkennen. Om de pilot dicht bij de realiteit van RWS te houden, is daarbij gebruik gemaakt van een bestaand 3D model van de vizierschuiven in Amerongen dat via Unity geanimeerd kon worden. Vanwege praktische redenen werd al gauw duidelijk dat de bril buiten niet goed te gebruiken is, dus werd de keuze gemaakt de focus te leggen op een interactieve maquette:

Ook in de keuze voor de interactie en de te tonen informatie en inhoud was bepaald dat de use-cases een reeele indruk dienden te geven van toekomstige mogelijkheden. In overleg werd een drietal manieren gekozen waarop AR kan dienen om informatie over te brengen:

1) info over het complex bestemd voor publiek

2) informatie over de planning bestemd voor de opdrachtgever

3) status complex en actuele onderhoudsmeldingen

Op 12 juli werd het prototype getoond tijdens het bezoek van een Rijkswaterstaat delegatie aan het sluizencomplex in Amerongen.

Bevindingen

De huidige versie van de Hololens bril is een zogeheten “developer edition”. De hardware is nog niet optimaal, maar met de software die voor het apparaat gemaakt kan worden ontstaat de mogelijkheid om alvast te ervaren wat er in de toekomst met dit soort augmented reality ‘wearables’ mogelijk is. De voordelen op een rij:

  • geen tablet of telefoon om vast te houden om de AR te zien, de handen blijven vrij
  • transparante bril, dus rechtstreeks zicht op de fysieke werkelijkheid blijft behouden
  • indien relevant, kunnen nauwgezet virtuele interactieve elementen geplaatst worden
  • dat kunnen tekstuele annotaties zijn, aanwijzingen, beeldmateriaal of zelfs video
  • interactie kan verlopen via spraak of handgebaren
  • content kan een online connectie hebben en ter plaatse opgeslagen info kan tegelijkertijd in een online CMS geregistreerd worden inclusief plaatsaanduiding.

Voor verschillende soorten werkzaamheden biedt zo’n bril perspectief. Helaas blijkt dat met de huidige hardware buitengebruik nog niet mogelijk is. De holografische beelden verschijnen te flets. Het blijft vooralsnog een bril voor binnen. De afstand waarop er met de omgeving geinteracteerd kon worden is bovendien tamelijk beperkt. Bouwwerken zo groot als het sluizencomplex in Amerongen vallen voorlopig nog buiten de scope van dit apparaat. (Voor dergelijke toepassingen kan de recent gelanceerde ARkit van Apple uitkomst bieden)

Meer informatie:

Opdrachtgever bij Rijkwaterstaat: René Waardenburg
Technische realisatie: Sander Veenhof